MIA sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi của bạn!

Liên hệ với MIA qua các kênh sau:

Cơ sở chính – Trung tâm Toronto

  • 920 Yonge Street, 2nd Floor, Toronto, ON, Canada M4W 3C7
  • Tel: +1(416)322-1502 | Fax: +1(416)322-5775

EMAIL: mia@mcdonaldacademy.com

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00 AM – 5:00 PM

ĐĂNG KÍ HỌC ONLINE

Đến thăm MIA

Send us your question