CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG Ở MIA

MIA là một ngôi trường sôi động. Chúng tôi luôn tổ chức và tạo điều kiện để học sinh của MIA năng nổ tham gia vào các hoạt động cộng đồng và có cơ hội tham gia các sự kiện văn hóa, các kì thi kiến thức suốt năm. Các hoạt động của MIA động viên học sinh tham gia, kết bạn, làm quen với văn hóa Canada. Thêm vào đó, ở MIA còn có rất nhiều câu lạc bộ để nuôi dưỡng sở thích cá nhân của học sinh và giúp các em đạt được những điều kiện tiên quyết khi làm hồ sơ ứng tuyển đại học, cao đẳng.